Referencie

Významne dokončené stavby nad 50 000.- Euro

VÝSTAVBA A REKONŠTRUKCIA KOMUNIKÁCIÍ A SPEVNENÝCH PLÔCH

NÁZOV OBSTARÁVATEĽA

NÁZOV, MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

TERMÍN

NORAN s.r.o. Bratislava

Kaufland Dunajská Streda

Realizácia spevnených pôch, asfaltovým betónom AC 11 O hr:50 mm – 4 850 m2 + spojovací postrek, frézovanie.

22.08.2016-26.8.2016

Penzión Pohoda  Krušetnica

Oprava plôch pred penziónom Pohoda Krušetnica

Oprava asfaltových plôch pred penziónom asfaltovým betónom AC 11 O hr: 40 mm – 4 235 m2 + vysprávky

15.7.2016-15.9.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Oprava MK a spevnených plôch v obci Oravské Veselé

Oprava ciest, komunikácií AC 11O   hr: 50 mm – 5 425,50 m2, + živičný postrek, spev. komunik: AC L11 hr:50mm + ACO 11 hr: 40mm – o ploche 2x 2940 m2

1.7.2016-31.7.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Rek. vybratých úsekov ciest II.aIII.tr. Čierny  Balog Dobroč

Oprava cesty asfaltovým betónom, AC 11 O, vyrovnávka, živičný postrek pokládka asf. hr: 50 mm – 4008 m2 

1.7.2016-31.7.2016

Obec Novoť

Oprava MK Jarok – Havarijný stav

Oprava komunikácie asfaltovým betónom AC 11 O hr: 60 mm – 7 250 m2, vyrovnanie AC 8 O hr:30 mm –7 250 m2  + rozšírenie MK 350 m2

30.9.2016-10.10.2016

PETRUS s.r.o. Liptovský Mikuláš

Uskladnenie objemových krmív Ľubeľa, asfaltová plocha

Prerovnanie podkladu s doplnením ŠD, postrek živičný 3 510 m2, podklad z   AC 16 P II. hr: 80 mm – 5 310 m2, pokládka AC O 11 hr: 50mm- 5 310 m2

19.10.2016-4.11.2016

EUROVIA SK, a.s.  Košice

Práznov a Veľké Uherce – Kolačno

Realizácia dvoch komunikácií pokládka AC 11 O  hr: 50 mm : 8 600 m2 +  7 200 m2,  s postrekom živičným, dopravné značenie.

3.10.2016-20.10.2016

BB Samosprávny kraj, Banská Bystrica

Rekonštrukcia ciest Ľubietová- Strelníky, Podkonice- intravilán, Špania Dolina, Hrochoť, Medzibrod.

Stavebné práce na úsekoch ciest  III/ 2428 , spojovací postrek, zapílenie asfaltu,  pokládka  AC 16 P prerovnanie – 1 497,30 t   AC 11 O hr: 50 mm – 39 013 m2

15.9.2016-20.12.2016

BB Samosprávny kraj, Banská Bystrica

Rekonštrukcia ciest Tomášovce-Halič, Mýtna-Šuľa, St.Halič-Tuhár, St.Halič-Tomášovce, Halič-Lovinobaňa, Halič

Realizácia komunikácií, obnova živičného krytu, dosypanie krajníc, výškové úpravy vpustí, spojovací postrek. Pokládka: AC 16 hr: 50 mm – 84 579 m2, AC 11 O  hr: 35 mm  – 84 579 m2

15.9.2016-20.12.2016

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

MK Kukučínova mesto Liptovský Mikuláš

Realizácia cesty konštrukcia vozovky, výmena podkladu, pokládka obrubníkov, štrkodrva, asfaltové betóny. AC 11 O hr: 50 mm

Stavby v realizácii

NÁZOV OBSTARÁVATEĽA

NÁZOV, MIESTO STAVBY

DRUH STAVBY

TERMÍN

CORSÁN-CORVIAM CONSTRUCCIÓN, S.A.  Bratislava

Rýchlostná cesta R2 Zvolen východ- Pstruša

Realizácia úseku R2 Zvolen, ACP22 I. hr: 90 mm – 10 890 t, ACL16 I. hr:50 mm –4440 t, ACO11 I. hr:50mm- 3510 t, SMA 11 I.  hr: 40mm-4590 t, spojovací postrek 0,25 kg/m2 – 96 600 t

Zruby Rajec s.r.o., Rajec

Zrubové domy Liptovský Trnovec II. etapa

Realizácia komunikácie, cementová stabilizácia, obrubníky, pokládka asfaltov AC 16 P hr: 60 mm, AC 11 O hr: 50 mm

DOPSTAV- obchodná a stavebná spol. s.r.o. Breza

Podbieľ – Zámostie MK ul. Nová

Realizáce komunikácie MK ul. Nová, asfaltový betón AC 11 O hr: 50 mm

Sídlo spoločnosti :
CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8
040 01 Košice
Korešpondenčná adresa :
CESTY SK s.r.o.
Ester Šimerovej-Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš