CESTY SK

Spoločnosť CESTY SK s.r.o. bola založená v júni roku 2016. Prioritným zameraním spoločnosti je poskytovanie profesionálnych služieb v oblasti výstavby inžinierskych a dopravných stavieb počnúc geodetickými prácami, projekciou, odborným poradenstvom až po samotnú realizáciu stavieb na celom území Slovenskej republiky a v spolupráci s obchodnými partnermi tiež na území Maďarska, Rakúska, Poľska a Českej republiky. Medzi hlavné činnosti spoločnosti patrí pokládka asfaltových zmesí vlastnými najmodernejšími  finišérmi typu VOGELE S 1800 a VOGELE S 2100 s rokom výroby 2016 schopných pracovať v pracovných šírkach od 2,5m až do 13,5m. 100% kvalitu prác zabezpečujú profesionálne vyškolené osádky pokládkových čiat.

V súčasnosti má spoločnosť podpísanú zmluvu s poľskými obchodnými partnermi o spolupráci a na dodávku asfaltových zmesí zo 4 obaľovacích centier v pohraničí s Poľskou republikou čo v zmysle platných predpisov pokrýva oblasť severného Slovenska. Tak isto má spoločnosť podpísanú zmluvu s maďarskými partnermi o spolupráci a na dodávku asfaltových zmesí zo 6 obaľovacích centier v pohraničí s Maďarskou republikou čím spoločnosť pokrýva oblasť južného a východného Slovenska. V blízkej budúcnosti  plánuje spoločnosť vybudovať vlastnú sieť výrobní asfaltových zmesí vrátane vlastnej materiálovej základne dolomitického a andezitového kameniva, kde pre tento účel má už spoločnosť v prenájme 2 kameňolomy s prvotriednym andezitovým kamenivom a 1 kameňolom s dolomitickým kamenivom . Prvé tri obaľovacie centrá spustia svoju prevádzku už v sezóne 2017 a ich umiestnenie je plánované v oblasti východného Slovenska blízko pohraničia s Ukrajinou – 1ks, severná oblasť stredného Slovenska – 1ks, južná oblasť stredného Slovenska – 1ks.  Medzi vedľajšie činnosti spoločnosti patrí letná údržba komunikácií a aplikácia asfaltových spojovacích postrekov vlastným distribútorom. Spoločnosť CESTY SK je členom Slovenskej cestnej spoločnosti, ktorá zastrešuje všetky významné slovenské cestné spoločnosti. Spoločnosť CESTY SK s.r.o. je držiteľom certifikátov kvality EN ISO 9001:2015, EN  ISO 14001:2015 a OHSAS 18001:2007.

NAŠE SLUŽBY

Výber nami ponúkaných služieb

Sídlo spoločnosti :
CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8
040 01 Košice
Korešpondenčná adresa :
CESTY SK s.r.o.
Ester Šimerovej-Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš