Kontakt

KONTAKTY SPOLOČNOSTI CESTY SK

Sídlo spoločnosti :

CESTY SK s.r.o.

Mojmírova 8

040 01 Košice

IČO : 36580058

   DIČ: 2021856969

   IČ DPH : SK2021856969

Korešpondenčná adresa :

CESTY SK s.r.o.

Ester Šimerovej-Martinčekovej 4505/2

031 01 Liptovský Mikuláš

Sídlo spoločnosti :
CESTY SK s.r.o.
Mojmírova 8
040 01 Košice
Korešpondenčná adresa :
CESTY SK s.r.o.
Ester Šimerovej-Martinčekovej 4505/2
031 01 Liptovský Mikuláš